Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jeg og mitt gamle piano / 19 år (1963)

Singel av Per Asplin

Spor

1 Jeg og mitt gamle piano
2 19 år

Utgivelsesdata

Triola TA-8 Vinyl 1963