Gjør endringer

Jeg lever!

Spor

1 Jeg lever 02:11
2 Som når et barn kommer hjem om kvelden 01:50
3 Til himlenåpnet er 02:02
4 Å var eg meir deg Jesus lik 02:13
5 Lær meg, 0 Herre 02:19
6 Hva er all verdens..... 01:14

Utgivelsesdata

Lu-Mi LU 100/79 SG