Gjør endringer

Jeg kjenner et navn (1992)

Spor

Utgivelsesdata

Rex Forlag FCD 1138 CD 1992