Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jeg gikk en tur på stien (1996)

Spor

1 Jeg gikk en tur på stien 03:35

Utgivelsesdata

Kirkelig Kulturverksted FXS 41 CS 1996