Gjør endringer

Jeg er en liten engel (gloria in excelsis deo) (1997)

Singel av Kor De Ville

Spor

Utgivelsesdata

Ukjent Gm 01 CS 1997