Oversikten viser revisjonshistorikk for Jåvle-laavlomh - Julesanger på Sørsamisk

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
07.02.2014 13:24 ASK64
medvirkende 07.02.2014 13:23 ASK64
medvirkende 07.02.2014 13:11 ASK64