Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jåvle-laavlomh - Julesanger på Sørsamisk (1996)

Album av Ella Holm Bull

Spor

1 Hearloeh Lea Eatneme 02:38
2 Jåvli Bissie-biejjien Laavlome 02:25
3 Jåvle-jïjje Lij 02:56
4 Eengkelh Laavloeh 02:59
5 Die aavoen laavloem jåvlh 04:12
6 Aavoes Jåvlh 03:37
7 Tjaebpies Plaave Elmie 04:55
8 Buektede Laavlomh 03:04
9 Beetlehemesne Lea Maanetje 03:56
10 Goh Lutniestæjja Bøøti 01:51
11 Jåvl-iehkeden Leam Aavosne 01:56
12 Eatneme aavodh 01:58
13 Die Jeesus, Mijjieh Båetebe 04:47

Utgivelsesdata

IDut ICD 962 CD 1996