Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jan Erik Vold: Vokal - The Complete Recordings 1966 - 1977 (2009)

Samlealbum av Jan Erik Vold

Boks med 3 CD-er + DVD + teksthefte. Jan Garbarek jobbet mye med Jan Erik Vold på slutten av 1960-tallet.CD 1 er opptrykk av CD-ene: Briskeby blues (1969) + HAV (1970) + Trikkeskinner (1973) - CD 2 opptrykk av 'Ingentings bjeller' CD 3 inneholder Jan Erik Vold som leser diktene fra de første diktsamlingene sine fram til 1973. DVD: TV-programs, radio broadcasts and slideshow. Tekstheftet inneholder mye informasjon om Jan Erik Vold, bilder og tekst og scannede avisutklipp.

Boks med 3 CD-er + DVD + teksthefte. Jan Garbarek jobbet mye med Jan Erik Vold på slutten av 1960-tallet.CD 1 er opptrykk av CD-ene: Briskeby blues (1969) + HAV (1970) + Trikkeskinner (1973) - CD 2 opptrykk av 'Ingentings bjeller' CD 3 inneholder Jan Erik Vold som leser diktene fra de første diktsamlingene sine fram til 1973. DVD: TV-programs, radio broadcasts and slideshow. Tekstheftet inneholder mye informasjon om Jan Erik Vold, bilder og tekst og scannede avisutklipp.

Spor

Utgivelsesdata

Plastic Strip Press PSPCD 715 (kvadr.alb, pl.1) CD 2009
Plastic Strip Press PSPCD 715 (kvadr.alb, pl.2) CD 2009
Plastic Strip Press PSPCD 715 (kvadr.alb, pl.3) CD 2009
Plastic Strip Press PSPCD 715 (kvadr.alb, pl.4) CD 2009