Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Jól - Mat Musikk Tradisjoner (1998)

Spor

1 Bordvers 00:42
2 Det lyser i stille grender 02:53
3 Kling no klokka 04:53
4 Det hev ei Rosa sprunge 02:12
5 Et Lite Barn så Lystelig 03:29
6 Mitt hjerte alltid vanker 03:52
7 No koma guds englar 02:58
8 Nissene Danser 01:54
9 Drømmeklang - Voggesang I Jula 03:17
10 Joleklokkor yver jordi 03:02
11 Eg veit i himmerik ei borg 01:54
12 Den Tredie Sang: Undfangen af den Hellig Aand ... 03:51
13 Sæle jolekveld 01:43
14 Et barn er født i Betlehem 03:17
15 Lyset 02:49
16 Takkevers 00:56

Utgivelsesdata

Ukjent Via VCD 375 CD 1998