Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Intensutopia (2009)

Album av Tony Kåreid

Spor

Utgivelsesdata

TK RECORDS TKCD 001 CD 2009