Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Inner Lines (1998)

Album av Dag Arnesen

Terje Gewelt på bass.

Terje Gewelt på bass.

Spor

Utgivelsesdata

Losen Records Digitalutgivelse 2012
Resonant Music Rm1-2 CD 1998