Gjør endringer

Inn til vegge - sangleker fra Bergen (1977)

Album av Bergensjenter

Spor

Utgivelsesdata

Ukjent Ly 3002 CD 1977