Gjør endringer

Inn i det grønne (1991)

Album av Gras

Spor

1 Inn i det grønne
2 Åpen igjen
3 Breer så blå
4 Biri bam bam
5 Stjernenatt
6 I hvalens buk
7 Hulder

Utgivelsesdata

Globus Uni 2456 LP 1991