Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ingen blomster til meg / Far cha cha (1961)

Singel av Sølvi Wang

Spor

1 Ingen blomster til meg 03:11
2 Far cha cha 02:00

Utgivelsesdata

Triola TN 234 SG 1961