Revisjonshistorikk

Gjør endringer

In the Path of the Conquistadors ...? (1992)

TV-serien 'Conquistadorenes Fotspor ...?'.

TV-serien 'Conquistadorenes Fotspor ...?'.

Spor

1 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 1 03:54
2 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 2 01:47
3 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 3 00:25
4 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 4 01:16
5 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 5 01:58
6 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 6 00:45
7 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 7 06:58
8 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 8 00:15
9 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 9 00:35
10 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 10 02:21
11 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 11 00:31
12 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 12 00:32
13 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 13 00:39
14 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 14 00:54
15 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 15 01:52
16 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 16 04:03
17 In the Path of The conquistadors ...? (eng t): Spor 17 00:36

Utgivelsesdata

MTG Music CD 20055 CD 1992