Gjør endringer

I'll Be Damned (2013)

Album av Diabla
Utgitt oktober 2013

All tekst / all lyrics by Beathe Sanden aka Beatrix. Musikk av / music by: Sanden/Lie/Granheim.

All tekst / all lyrics by Beathe Sanden aka Beatrix. Musikk av / music by: Sanden/Lie/Granheim.