Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Idealet mitt / Rosen fra Milano / Mammadukken / En liten pike i lave sko (1955)

Utgivelsesdata

MUSICA NEP-808 Vinyl Norge 1955