Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Idealet mitt / Rosen fra Milano (1955)

Singel av Nora Brockstedt

Utgivelsesdata

MUSICA A 5165 Vinyl Norge 1955