Gjør endringer

I vil være statsminister i (1997)

Spor

1 I vil være statsminister i 02:46
2 Sommarnatta mi 03:50
3 Røkke og gjelsten og i 03:04

Utgivelsesdata

Ukjent TVA 107-2 CS 1997