Revisjonshistorikk

Gjør endringer

I trifidenes dager (1999)

Album av John Wyndham

Hørespill etter John Wyndhams bok I trifidenes dager.

Hørespill etter John Wyndhams bok I trifidenes dager.

Spor

Utgivelsesdata

NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-0853-6 (trip.alb, pl.3) CD 1999
NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-0853-6 (trip.alb, pl.2) CD 1999
NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-0853-6 (trip.alb, pl.1) CD 1999