Gjør endringer

I Took up the Runes (1990)

Album av Jan Garbarek

Spor

1 Gula Gula 05:50
2 Molde Canticle Part 1 05:04
3 Molde Canticle Part 2 05:39
4 Molde Canticle Part 3 09:51
5 Molde Canticle Part 4 05:03
6 Molde Canticle Part 5 06:00
7 His Eyes Were Suns + Biera Biera 05:56
8 I Took up the Runes 05:19
9 Buena Hora, Buenos Vientos 08:43
10 Rahkki Sruvvis 02:21

Utgivelsesdata

ECM 843 850 2 CD 1990