Revisjonshistorikk

Gjør endringer

I Mitt Hjärta (1999)

Utgitt november 1999

Utgivelsesdata

Tylden & Co AS GTACD 8117 CD 1999
Tylden & Co AS GTAMC 8117 Kassett 1999