Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

I Italien / Den vakre vaskepiken / Det som skjer, det skjer / Jolie Jaqueline (1956)

Spor

1 I Italien
2 Den vakre vaskepiken
3 Det som skjer, det skjer (Que sera, que sera)
4 Jolie Jaqueline

Utgivelsesdata

RCA REP 304 1956