Revisjonshistorikk

Gjør endringer

I Italien / Den vakre vaskepiken (1956)

Singel av Nora Brockstedt

Utgivelsesdata

RCA NA 1078 Vinyl 1956