Gjør endringer

I Go'lynt Lag med Bente's Gammaldansorkester (1994)

Spor

Utgivelsesdata

BERGHEIM Records 1011 CD 1994