Revisjonshistorikk

Gjør endringer

I Full Bredde (1971)

Album av Wesensteen

Spor

Utgivelsesdata

PLAY Records PLAY 1009S Vinyl 1971