Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

I dine øyne blå / Sov i min favn (Dors mon amour) / Mari, du bedåre…! / Tulipaner fra Amsterdam (m. The Cavaliers (1958)

Mari, du bedåre: Nora Brockstedt med Alfred Janson Tulipaner fra Amsterdam: Nora Brockstedt med The Cavaliers

Mari, du bedåre: Nora Brockstedt med Alfred Janson Tulipaner fra Amsterdam: Nora Brockstedt med The Cavaliers

Spor

1 I dine øyne blå
2 Sov i min fav (Dors mon amour)
3 Mari, du bedåre...!
4 Tulipaner frs Amsterdam (m. The Cavaliers)

Utgivelsesdata

RCA REP 331 Vinyl Norge 1958