Gjør endringer

I det strøk hvor du bor / Vi'kke det bli fe'menalt (1960)

Singel av Nora Brockstedt

Utgivelsesdata

Karusell KM 11 Vinyl Norge 1960