Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hyttetur (1991)

Singel av Bjelleklang

Spor

1 Hyttetur 03:40
2 Bedre føre var enn etter 01:39

Utgivelsesdata

RCA Pb 44525 SG 1991