Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Hymns (1981)

Spor

1 Alltid freidig når du går 02:02
2 Fred til bot for bittert savn 02:19
3 Gud skal all ting lage 03:35
4 Herre gud, ditt dyre navn og ære 02:09
5 Dype, stille, sterke, milde 02:46
6 Hvo ene lader herren råde 03:02
7 Ingen vinner frem til den evige ro 03:34
8 I prektige himler og jorderiks ære 02:39
9 Jeg ser deg, o guds lam å stå 04:20
10 Kjærlighet er lysets kilde 03:42
11 Leid, milde ljos 03:40
12 Påskemorgen slukker sorgen 03:12
13 Gud signe vårt dyre fedreland 03:34
14 Lover den herre 03:00
15 Av høyheten opprunnen er 04:07
16 Den signede dag (som vi nu ser) 02:36

Utgivelsesdata

Simax PSC 1801 CD 1981