Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Hyljarliv (1997)

Samlealbum av Hans W. Brimi

Spor

1 Nåvårsetermarsjen 02:29
2 Hovdemillomleiken 01:48
3 Heimfjellsheilagt 04:00
4 Hyljarliv 02:17
5 N'Knut og Lykkjen 02:13
6 Vårdalshusk 01:43
7 Prillar-guri 02:19
8 Springleik 02:54
9 Gjermundhallingen 02:12
10 Lugum Leik I Hallingtakt 01:20
11 Lyrisk Masurka 02:08
12 Sjå Ut 04:29
13 Gammel-sjugurd 01:49
14 Rønnaug Ripstrond 01:39
15 Sylfest Mork 02:09
16 Norsk reinlender I Amerika 01:36
17 Skotsk Etter Ola Moløkken 02:32
18 Gammelsteinomen 01:52
19 Klåvåheilagt 02:37
20 Bufår frå Vinterlegon 03:57
21 Huldre Nedpå Kveen 02:31
22 Skotsk 01:43
23 Den Blå Slåtten 03:33
24 Eldstejenta 03:08
25 /Heilo-lått/ 00:29

Utgivelsesdata

Heilo HCD 7125 CD 1997