Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hvorfor Jeg Oppdaget Kongens Nedkomst (1985)

Spor

1 Møte I Nain
2 Dynastiet
3 Rutine
4 Voss I Vår Vinter
5 Gamle Men
6 Streiftog

Utgivelsesdata

Humbug Productions, Humbug Tapes HT 004 Kassett Norsk 1985