Gjør endringer

Hvor er Du? (2002)

Spor

1 Hvor er du, gud? 05:27
2 Sometimes I Feel Like a Motherless Child 02:51
3 Den lyse dag ble vendt 03:04
4 Savn 03:50
5 Trøst 02:19
6 Herren er nær 02:04
7 Eg ser 04:01
8 Salme 139 06:03
9 Ikke en spurv til jorden 03:58
10 Ved Morgengry 03:00
11 Du er her, gud 01:25
12 Deg å få skode 02:56
13 I himmelen, i himmelen 04:19
14 Fred 03:34

Utgivelsesdata

Concordia Culture Cc0101 CD 2002