Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hvis du tror du er stor/Chirpy Chirpy Cheep Cheep (1971)

Singel av We-Be Karlsen

Polydor 2052 013

Polydor 2052 013