Gjør endringer

Hvile i guds plan (1999)

Spor

1 Min Jesus lever 05:10
2 Bare i håp til gud 02:50
3 Hver dag ifra deg 04:48
4 Pris herren 02:48
5 Gjør det igjen gud! 02:51
6 Gi meg tårene tilbake 04:18
7 Herre, vekk din menighet 03:12
8 Gud samlar skattar 02:55
9 Gled deg kjære sjel 02:47
10 To hender 04:24
11 Hvile i guds plan 03:27
12 Halleluja, pris skje gud! 02:57
13 Vær sterk min sjel 03:02
14 Gå inn i Getsemane 03:35
15 Som en pilgrim vandrer 03:21

Utgivelsesdata

Lynor 9909 CD 1999