Gjør endringer

Husker du? (1992)

Spor

Utgivelsesdata

NORSK LYD Nl CD 1992