Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hotell Hellman (2008)

Album av Onkel Tuka

Spor

1 I kø 02:09
2 Fredløs røver 02:36
3 Åh død 03:58
4 En sang for en som kjempa 02:31
5 J. C. Pettersen 03:00
6 1716-18 02:52
7 Hotell Hellman 03:46
8 Lille Mari 02:07
9 Når toget kommer inn 02:54
10 Tistaelva blues 04:04
11 Som på film 02:36
12 Rett ut av månen 05:55

Utgivelsesdata

Norskamerikaner NA12 CD Norge 2008