Gjør endringer

Høstgule blader / Under Paris' Himmel (1955)

Singel av Nora Brockstedt

Spor

1 Høstgule blader
2 Under Paris' himmel

Utgivelsesdata

MUSICA A 5171 Vinyl Norge 1955