Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Høstgule blader (1955)

Singel av Nora Brockstedt