Gjør endringer

Horten ligger langt fra Arizona (1979)

Spor

Utgivelsesdata

Polydor 2922 044 LP 1979