Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hope (2005)

Album av Terje Gewelt

Hope / Terje Gewelt with Christian Jacob Terje Gewelt spiller kontrabass

Hope / Terje Gewelt with Christian Jacob Terje Gewelt spiller kontrabass

Spor

1 Moon and Sand 04:36
2 Autumn Leaves 05:34
3 Small Country 04:10
4 The Water Is Wide 06:36
5 Bye Bye Blackbird 06:07
6 Lydia's Crush 05:12
7 Hope
8 Cherokee 04:16
9 Body and Soul 09:54

Medvirkende

Christian Jacob

Utgivelsesdata

Resonant Music Rm16-2 CD 2005