Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hommage á Rosendal (2011)

Spor

1 I Hjelmelandsbotn 01:14
2 Ballade 03:09
3 Frostnatt 01:51
4 Fantasi 06:22
5 Sorg 02:29
6 Tema med variasjoner 05:18
7 Basso Ostinato 01:43
8 Sommer i Dimmelsvik 02:42
9 Minne 01:50
10 Marionetter 01:24
11 Nattstemning på Melderskin 02:35
12 Rosehagen i Baroniet 02:00
13 Dype Fjorder 02:07
14 Poesi 03:15
15 Blåelven 07:18

Utgivelsesdata

Regina ARK CD 10.02 CD 2011