Gjør endringer

Historien om de ti bud (1996)

Spor

1 Innledning 21:24
2 Det første bud 03:32
3 Det andre bud 03:19
4 Det tredje bud 03:12
5 Det fjerde bud 02:42
6 Det femte bud 03:01
7 Det sjette bud 02:41
8 Det syvende bud 02:39
9 Det åttende bud 02:08
10 Det niende bud 00:08
11 Det tiende bud 04:27

Utgivelsesdata

MilliGram 533 544-2 CD 1996