Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hilly-Billy-Ding-Dong-Choo-Choo / Ole Lukkøye Og Paraplyen (1967)

Singel av Dizzie Tunes

Spor

1 Hilly-Billy-Ding-Dong-Choo-Choo
2 Ole Lukkøye Og Paraplyen

Utgivelsesdata

Troll TR 216 Vinyl 1967