Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Helgepappa / I Mitt Slager-Ateliér (1999)

Singel av Dænsebændet

Spor

Utgivelsesdata

Tylden & Co AS GTAS 81 CS 1999