Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hela Världen Sjunger / Lutherska Missionskyrkans Kör (1998)

Spor

1 Munezero (låt Oss Sjunga) 01:25
2 Halleluja 01:33
4 Helig, helig, helig 03:23
5 Amen 01:31
6 Den som har skapat 02:11
7 Kom, helig ande 03:24
8 Wa, Wa, Wa (kom, O Helig Ande) 01:51
9 God, som oss skapar 03:08
10 Tatanaca (män och Kvinnor) 03:10
11 På vår väg 02:47
12 Jordens bön 03:00
13 Lyssna, gud 02:23
14 Khudaya Rahem Kar (förbarma Dig, Herre) 01:53
15 Herre, förbarma dig 04:12
16 Kyrie Eleison 02:11
17 Gud kom 02:01
18 Lägg i varandras hämder fred 03:07
19 Arriba los Corazones (nuÖppnar Vi Våra Hjärtan) 02:30
20 O guds lamm 02:05
21 Gud, i dina händer 03:34
22 Mfurahini (jesus Har Uppstått) 04:04
23 Nu går solen sin väg 03:11
24 Se, jagär med er 03:42
25 Må din väg 03:37

Utgivelsesdata

SIGNATUR 8-9974 CD 1998