Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Heia Viking! (1996)

Singel av Store Stå

Spor

1 Ledaalsmarkå 05:25
2 Maen i svart 04:02
3 Heia Viking! (Store ståmix) 04:08

Utgivelsesdata

Kippers Records K7 CS 1996