Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Hei! Klabb og Babb

Album av Klabb Og Babb

Produsent: Oddvar Sanne - Arrangør: Kåre Grøttum

Produsent: Oddvar Sanne - Arrangør: Kåre Grøttum

Spor

Utgivelsesdata

Arne Bendiksen AS ABM 417 Vinyl 1975