Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Havella (1991)

Album av Susanne Lundeng

Havella - Slåtter fra Nordland Innhold: Polsdans etter Lars Hellan ; Pariserpolka etter Børre Holmstad ; Polsdans etter Børre Holmstad ; Polsdans etter Konrad Hanssen Evensgård ; Havella etter Olav Hansen ; Reinlender etter Olaf Myrvoll ; Jo Annjerso-slåtten etter Johan A. Aronsen ; Aslag-slåtten etter Aslag Aslagsen ; Brurmarsj etter Johan A. Aronsen ; Polka-masurka etter Edv. Hansen-Selfjord ; Polsdans av Susanne M. Lundeng ; Polsdans fra Lødingen ; Galopp etter Kristian Johansen ; Vals etter Johan A. Aronsen ;.. Les mer..

Havella - Slåtter fra Nordland Innhold: Polsdans etter Lars Hellan ; Pariserpolka etter Børre Holmstad ; Polsdans etter Børre Holmstad ; Polsdans etter Konrad Hanssen Evensgård ; Havella etter Olav Hansen ; Reinlender etter Olaf Myrvoll ; Jo Annjerso-slåtten etter Johan A. Aronsen ; Aslag-slåtten etter Aslag Aslagsen ; Brurmarsj etter Johan A. Aronsen ; Polka-masurka etter Edv. Hansen-Selfjord ; Polsdans av Susanne M. Lundeng ; Polsdans fra Lødingen ; Galopp etter Kristian Johansen ; Vals etter Johan A. Aronsen ; Gammel masurka etter Lars Hellan ; Polsdans fra Valberg ; Polsdans fra Lofoten ; Brurmarsj fra Lødingen . - Utøver: Susanne Lundeng, fele . - Heilo: HCD 7067

Spor

Utgivelsesdata

Heilo HCD 7067 CD 1991