Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Halleluja! - Pinsesanger for Små og Store (1995)

Spor

1 Gud har laga heile jorda 02:05
2 På veien til betania 02:16
3 Apostlene satt i Jerusalem 04:24
4 Ånden er kommet til oss ned 03:20
5 Vinden ser vi ikkje 02:06
6 Pinse, det er glede 01:45
7 No livnar det i lundar 03:48
8 Pris være gud 02:33
9 Åndens vind 03:18
10 Veni Creator 01:19
11 Lyset skinner i tusenår 03:24
12 Vi er et folk på vandring 02:09
13 Klokkene ringer 01:54
14 Ti små kirkefolk 03:04
15 Her er vi herre 03:11
16 Slipp troen løs 02:24
17 Sammen for guds ansikt 04:31
18 Det brenner en ild 02:40
19 Himmelen tonar av lovsang 03:13

Utgivelsesdata

IKO Ikocd2 CD 1995